Prawo unijne

PSIARZE WROGAMI PUBLICZNYMI NR 1 – NA SPACER Z PSEM BEZ SMYCZY ZA 5000 ZŁOTYCH GRZYWNY CZYLI STRACH SIĘ BAĆ

PSIARZE WROGAMI PUBLICZNYMI NR 1 – NA SPACER Z PSEM BEZ SMYCZY ZA 5000 ZŁOTYCH GRZYWNY CZYLI STRACH SIĘ BAĆ.

Szok i niedowierzanie. Po najnowszej nowelizacji Kodeksu Wykroczeń obowiązującej od 15 listopada 2018r. przez internet przetoczyła się fala niepokojących nagłówków i jeszcze bardziej niepokojących treści o jednoznacznie  złowieszczym wydźwięku: wreszcie was dorwaliśmy psiarze. Wszystkie psy na smyczach i w kagańce  jeśli  już ktoś w ogóle ośmieli się wyjść z psem na spacer, bo jak nie to 5000 złotych grzywny. To dużo. To o prawie  79 złotych więcej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze  przedsiębiorstw w październiku  2018r. jeśli wierzyć danym Głównego Urzędu Statystycznego.

Więc jak to jest z tą smyczą, kagańcem i grzywną. Czy rzeczywiście aż “strach się bać”?

OBOWIĄZUJĄCE POWSZECHNE W POLSCE PRZEPISY PRAWA NIE NAKAZUJĄ WYPROWADZENIA PSÓW NA SMYCZY I W KAGAŃCU.

Tak, tak. Nie ma takiego przepisu w powszechnie obowiązujących na terenie całego kraju aktach prawa (dla przypomnienia są to: Konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy i rozporządzenia- Prawstoria). W ogóle tylko  dwie ustawy odnoszą się do kwestii ustalenia zasad postępowania ze zwierzętami – w tym z psami:

– ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 ze zm), dalej  będę ją nazywać „ UoOZ”oraz , właśnie ostatnio znowelizowany, art. 77 Kodeksu Wykroczeń.

USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT ZAKAZUJE JEDYNIE PUSZCZANIA PSÓW BEZ MOŻLIWOŚCI ICH KONTROLI

A precyzyjniej mówiąc, taki zakaz ustawodawca sformułował w  art.10a  ust.3. UoOZ, który brzmi następująco:

“Art. 10a ust.3

3.Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna

I to wszystko.  O smyczy czy kagańcu nie ma mowy. Wystarczy, że właściciel lub opiekun psa mają nad nim kontrolę. Ustawodawca  nie uszczegółowił  jakie środki kontroli należy uznać za wystarczające, stąd jedyny logiczny wniosek- każde.

Zatem, o ile wychodzimy na spacer z psem  i mamy nad nim pełną kontrolę, nie musimy go wyprowadzać na smyczy i w kagańcu.  Nie ważne jak sobie tężę kontrolę zapewnimy. Jeśli pies  jest posłuszny , reaguje na nasze polecenia, może sobie zgodnie z UoOZ  biegać śmiało  i radośnie luzem gdzie  tylko chce.

Skąd zatem w ogóle możliwość karania za  wyprowadzanie psa na spacer bez kagańca i nie na smyczy?

W myśl starego powiedzenia „diabeł, tkwi w szczegółach” w tym przypadku chowa się w art. art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrześniu 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm). Przemiłą tę ustawę  będę dalej nazywać w skrócie „ UCzystGmin”.  Zgodnie z tym przepisem  rady gmin  mają obowiązek  określić w regulaminie szczegółowe zasady  utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy  dotyczące  obowiązków  osób utrzymujących  zwierzęta domowe.  Te zasady mają na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed  zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego  użytku.  Uchwalany przez rady gminy regulamin jest tzw. aktem prawa miejscowego. Zgodnie z Konstytucją akty prawa miejscowego również są powszechnie obowiązującymi aktami prawa, tyle, że obowiązują wszystkich przebywających na określonym  terenie.  W praktyce działa to tak, że  ustawa  nakłada na samorządy   obowiązek  lub możliwość doprecyzowania  pewnych  zasad postępowania w sposób jaki uznają za najwłaściwszy dla mieszkańców /osób przebywających  na terenie danej jednostki samorządowej.   W przypadku psów i innych zwierząt domowych,  UCzystGm po prostu nałożyła na rady gmin obowiązek wydania regulaminu z zasadami utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy  dotyczące  obowiązków  osób utrzymujących  zwierzęta domowe.  Każda rada gminy uchwala własny regulamin z własnymi zasadami, które są obowiązującym prawem tylko na terenie danej gminy.  Oznacza to, że obowiązki „spacerowe” właścicieli psów w poszczególnych gminach będą się  różnić.

Teoretycznie jest zatem absolutnie możliwe, że na przykład w gminie A zakazuje się wyprowadzania psów bez smyczy i kagańca, zaś w gminie B psy mogą biegać luzem, o ile tylko mają nałożony kaganiec, natomiast  w gminie C nie będzie obowiązku  spacerów w kagańcu, ale za to wszystkie psy muszą być wyprowadzane na smyczy.    Posługując się tym przykładem w gminie A wlepią nam grzywnę jeśli nasz jamnik  będzie spacerował bez kagańca i smyczy, ale  kawałek  dalej w gminie B możemy sobie radośnie i legalnie spuścić ze smyczy nawet pitbulla czy owczarka kaukaskiego , o ile będzie w kagańcu.

 Reasumując, szczegółowe zasady wyprowadzania psa na smyczy ustala rada gminy w regulaminie.   Sprawdzamy co możemy, a czego nie  w naszej gminie i  ruszamy na spacer.  W tym miejscu jednak część  ze spacerujących zada sobie co najmniej dwa pytania:

  • Zaraz, ale jak naruszę  nieszczęsny regulamin, bo na przykład zapomnę kagańca dla mojego yorka ,a jest wymagany, to od razu mi wlepią 5000 złotych  grzywny?
  • Zaraz, ale to tak te rady gmin mogą sobie uchwalać, co im się żywienie podoba? A jak dla zachowania porządku w gminie w ogóle zakażą wychodzenia na spacer z amstaffami , bo to rasa niebezpieczna, to co ja zrobię z moim Zyziem?

CO NA TO WSZYSTKO W KOŃCU TE ZNOWELIZOWNA PRZEPISY KODEKSU WYKROCZEŃ?

Odpowiadając na pytanie  pierwsze, spójrzmy jak dokładnie brzmi  ten znowelizowany i obowiązujący od 15.11.2018r. artykuł z Kodeksu  Wykroczeń:

„Art. 77 [Nieostrożność ze zwierzęciem]

  • 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych [ zmiana polega na tym, że  do 15.11.2018  było tylko 250 złotych – Prawstoria]  albo karze nagany.

  • 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. [zmiana polega na tym, że do 15.11.2018r. po prostu nie było art. 77 § 2 – Prawstoria]”

Cała aferę z 5000 złotych ma oczywiście swoje źródło w treści art. 77 § 2 kw ponieważ mowa w nim tylko o grzywnie bez określenia jej maksymalnej wysokości, a to znaczy, ze przy jej wymiarze sąd zastosuje ogólne widełki wysokości grzywny wskazane w art. 24 § 1 kw, zgodnie z którym grzywnę  wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych.

Co to oznacza w praktyce?

Ano po pierwsze grzywna w wysokości 5000 złotych to maksymalny wymiar grzywny jaki nam w ogóle grozi. Równie dobrze może nam się dostać  cokolwiek poniżej do  minimalnej kwoty 20 PLN – wszystko zależy od okoliczności  spawy. Poza tym , ta maksymalna  kwota grzywny  grozi nam  tylko w konkretnej sytuacji czyli  wtedy kiedy:

  1. Po pierwsze nie zachowamy zwykłych (czyli inaczej zdroworozsądkowych – Prawstoria] lub nakazanych (w tym wypadku nakazanych w regulaminie uchwalonym przez radę naszej gminy) środków ostrożności na spacerze z psem, I DODATKOWO
  2. nasz pies musi jeszcze  stwarzać niebezpieczeństwo  dla życia lub zdrowia człowieka.

Podchodząc do sprawy  zdrowo rozsądkowo raczej trudno sobie wyobrazić sytuację,  kiedy   dajmy na to york lub ratlerek na spacerze stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi.  Naturalnie w praktyce wszystko zależy od okoliczności danego zdarzenia, ale   po to właśnie są sądy i  sformułowane w przepisach zasady wymierzania kar żeby dopasować wymiar kary do konkretnej sytuacji i stworzonego przez psiaka zagrożenia.  Realistycznie  podchodząc do rzeczy, raczej większość  psiarzy może spać spokojnie. Jeśli ktoś jest jakoś bardziej „narażony”  na podpadnięcie pod  art. 77 § 2 kw, to  właściciele psów ras uznanych zgodnie z obowiązującymi przepisami za niebezpieczne.

Reasumując, wbrew medialnej panice, psiarzy raczej nie czeka finansowy Armagedon.

Zaraz, zaraz, ale tam  było jeszcze drugie pytanie,  to  ta rada gminy w końcu może na przykład w ogóle zabronić wyprowadzania na spacer  na przykład amstaffów czy pit bulli  żeby było bezpiecznie czy nie?

A o tym, to już w następnym razem..

Miłego dnia- Prawstoria

 

Wykaz ustaw:

1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 ze zm)

2) Ustawa z dnia 20 maja 1971 Kodeks Wykroczeń. (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm)

3) Ustawa z dnia 13 wrześniu 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm)

 

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button