Parlamentarny Zespół ds. Trzeciego Sygnału dla Pojazdów Uprzywilejowanych

Prawo nowych technologii

Emergency Vehicles to Jam Car Radios in Poland

Polish Parliament officially started  working on the laws allowing car radios to be jammed by an approaching  emergency vehicle in…

Więcej »
Back to top button